Concursul Naţional de Creaţie „Copilul în familie”

Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, în Eparhia noastră se va desfăşura în perioada 21 martie – 15 mai Concursului Naţional de Creaţie „Copilul în familie”, organizat de Patriarhia Română/ Sectorul cultural – educaţional, potrivit următorului proiect:

1. Etape:

a. La nivelul protopopiatelor – perioada Postului Mare – termen final: 1 mai 2011;

b. La nivelul eparhiei – termen final: 10 mai 2011;

c. La nivelul Patriarhiei – termen final: 15 mai 2011.

2. Tematica:

a. Concursul se va desfăşura pe două secţiuni, una literară şi una artistică;

b. Pentru secţiunea literară se va alcătui un eseu de maximum 1 pagină, o poezie sau altă lucrare literară cu tema Copilul în familie şi având ca subiect principal Botezul meu (pornind de la modul în care se reflectă în viaţa copilului evenimentul major al Botezului propriu), lucrare care va fi rostită/citită în perioada finală a etapei într-un cadru festiv şi apoi evaluată după următoarele criterii:

• Conţinut (limbaj teologic, conexiune cu Învăţătura de credinţă, elemente de doctrină) – 30 pct.

• Claritate – 20 pct.

• Imaginaţie şi originalitate – 30 pct.

• Cursivitate şi expresivitate în rostire – 20 pct.

c. Pentru secţiunea artistică se va alcătui o lucrare artistică (desen sau pictură) reprezentând tema Copilul în familie şi având ca subiect principal Botezul meu care va purta marca originalităţii autorului. Poate fi reprezentată scena Botezului Domnului sau alte creaţii legate de botez.

Lucrările vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii festive odată cu evaluarea secţiunii literare. Criteriile de evaluare sunt:

• Calitatea tehnică a execuţiei desenului – 20 pct.

• Conţinut teologic – 30 pct.

• Armonia cromatică – 10 pct.

• Complexitatea compoziţiei realizate – 10 pct.

• Gradul de creativitate – 30 pct.

3. Grupa de vârstă:

a. 10 – 16 ani (clasele a V-a – a X-a)

4. Premierea se va face în felul următor:

a. La nivelul Protopopiatelor – în perioada Săptămânii Luminate, în cadru festiv, prin organizarea unui eveniment de către responsabilii pentru cateheza parohială din protopopiat, intitulat Copilul în familie – Botezul meu şi asociat cu omagierea Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română de către Biserica Ortodoxă Română. Cheltuielile pentru aceste evenimente, incluzând transportul copiilor, vor fi acoperite de către Protopopiat.

b. La nivelul Eparhiei – în perioada 10 – 15 mai 2011 – organizarea unui eveniment de către inspectorul eparhial pentru catehizarea parohială intitulat, de asemenea, Copilul în familie – Botezul meu, la care va fi invitat câte un câştigător din partea fiecărui protopopiat pentru a rosti în cadru festiv lucrarea literară întocmită; totodată se va organiza o expoziţie cu lucrările premiate la nivelul protopopiatelor. Evenimentul la care câştigătorul va rosti compoziţia proprie, precum şi expoziţia organizată, vor fi filmate la o calitate corespunzătoare pentru a putea fi montat într-un material final care va fi vizionat în data de 20 mai 2011 la Palatul Patriarhiei, Aula Magna Teoctist Patriarhul. Cheltuielile pentru aceste evenimente, incluzând transportul copiilor, vor fi acoperite de către Eparhie.

c. La nivelul Patriarhiei se vor transmite lucrările până la data de 15 mai 2011 împreună cu înregistrările de la evenimentul eparhial pentru cei care vor fi desemnaţi câştigători pe eparhie. Toţi câştigătorii din cele 29 de eparhii (câte unul pe fiecare secţiune), împreună cu preotul care i-a îndrumat (total 116), vor fi invitaţi la Bucureşti în perioada 20 – 21 mai 2011 la Hramul Catedralei Patriarhale, unde vor rosti Crezul la Sfânta Liturghie. În această perioadă va fi organizată o expoziţie cu lucrările premiate la nivelul eparhiilor.

Programul zilelor de 20-21 mai 2011 va fi următorul:

• Vineri, 20 mai 2011, până la ora 11.00, vor sosi toţi participanţii care vor fi cazaţi la Seminarul teologic-liceal Nifon Mitropolitul din Bucureşti (116 persoane);

• Vineri, ora 12.00 – masa de prânz;

• Vineri, ora 14.00 – în Sala Europa Christiana va avea loc vernisajul expoziţiei intitulată Botezul meu;

• Vineri, ora 14,15 – în sala Aula Magna Teoctist Patriarhul se va viziona sinteza media efectuată de TV Trinitas, care va cuprinde maximum 2 minute din filmările fiecărei eparhii (aproximativ 60 de minute).

• Vineri, ora 16.00 – Participare la vecernia sărbătorii la Catedrala Patriarhală;

• Vineri, ora 19.00 – cina la Trapeza monahală Sfântul Dimitrie cel Nou (Arhiepiscopia Bucureştilor);

• Sâmbătă, 21 mai 2011 – participare la Sfânta Liturghie; copiii vor sta pe podium şi vor rosti Crezul la momentul potrivit.

• La sfârşitul Sfintei Liturghii, toţi copiii vor primi Diploma de onoare „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, pentru promovarea dreptei credinţe, împreună cu insigna crucea patriarhală, 85 de ani de patriarhat.

• După Sfânta Liturghie, toţi participanţii (58 de copii şi 58 de clerici) vor lua masa în sala Festivitas a Palatului Patriarhiei. Cheltuielile pentru cazarea şi masa de la Seminar, pentru toţi participanţii, vor fi acoperite din fondul Biroului de catehizare a tineretului al Patriarhiei Române. Cheltuielile privind transportul copiilor şi a preotului care i-a pregătit la ora de cateheză va fi acoperit de către eparhiile din care face parte fiecare participant.

5. Premii:

a. La nivelul Protopopiatelor se vor atribui următoarele premii:

• Premiul I, II şi III la fiecare secţiune, constând în materiale educative, cărţi, CD-uri etc. şi o diplomă de participare pentru fiecare copil (pe care o va elabora Patriarhia Română şi se va distribui fiecărui protopopiat prin inspectorul eparhial, până la mijlocul lunii aprilie 2011, în funcţie de numărul de participanţi pe fiecare protopopiat), pe care se vor menţiona de către protopopiat datele copilului, parohia şi premiul obţinut.

• Se va desemna un câştigător al concursului pe fiecare secţiune, cu cea mai bună lucrare după criteriile stabilite mai sus care va fi trimis la etapa eparhială. Aceştia vor beneficia pe lângă premiu şi de asigurarea cheltuielilor de deplasare şi participare din partea protopopiatului.

b. La nivelul Eparhiei se vor atribui următoarele premii:

• Premiul I, II şi III constând în materiale educative, cărţi, CD-uri etc. şi o diplomă de participare pentru fiecare copil, pe fiecare secţiune (pe care o va elabora Patriarhia Română şi se va distribui fiecărei eparhii prin inspectorul eparhial până la sfârşitul lunii aprilie, în funcţie de numărul de participanţi), pe care se vor menţiona de către fiecare eparhie datele copilului, parohia şi premiul obţinut.

• Se va desemna un câştigător al concursului, pe fiecare secţiune, cu cea mai bună lucrare după criteriile stabilite mai sus, care va fi trimis la etapa finală (la Patriarhia Română).

c. La nivelul Patriarhiei se vor atribui următoarele premii:

• Toţi participanţii (câte doi din fiecare eparhie) vor primi o diplomă, semnată de Preafericirea Voastră, intitulată Diploma de onoare „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, pentru promovarea dreptei credinţe, insigna crucea patriarhală, 85 de ani de patriarhat, împreună cu un set de materiale educative creştine legate de tematica concursului. Aceasta va fi un semn de confirmare şi evidenţiere a tuturor copiilor pentru rezultatul pe care l-au obţinut în eparhia lor;

• Preoţii care i-au îndrumat pe copii vor primi, la rândul lor, aceeaşi diplomă.

[Array]

Related Posts

Sari la conținut