Inspecţii în Protopopiatul Slobozia – 27 – 28 09 2011

În ziua de 28 septembrie a.c. PC Protopop Dumitru Drăghici împreună cu PC Secretar Cătălin Stanciu au vizitat parohiile Căzăneşti, Sărăţeni şi Bora, la cele din urmă efectuând şi verificarea gestionară pe semestru al II lea al anului în curs.

S-a avut în vedere cercetarea stadiului lucrărilor de renovări exterioare şi a lucrărilor pentru îndepărtarea igrasiei ce se efectuează la parohia Căzăneşti precum şi stabilirea graficului de lucrări pentru pictură existând, deviz aprobat de Comisia de pictură bisericească.

La parohia Sărăţeni au fost finalizate lucrările la exteriorul bisericii şi se intenţionează a se întocmi documentaţia pentru pictură în perioada următoare.

A consemnat Pr. Cătălin Stanciu secretar al Protopopiatului Slobozia.

Related Posts