Verificări gestionare la parohiile Cocora şi Colilia

În ziua de joi 31 mai 2012 Preacucernicul Părinte Protopop Dumitru Drăghici însoţit de Domnul revizor contabil Rada Gheorghe, au vizitat parohia Cocora unde slujesc: părintele paroh Neagu Slobozeanu Marian şi părintele Parmac Viorel Iulian, precum şi parohia Colilia unde slujeşte părintele Tocileanu Nicolae.

S-a verificat activitatea desfăşurată în aceste două parohii sub aspect administrativ, economic, social-filantropic şi cultural, trasându-se termene precise pentru finalizarea lucrărilor şi proiectelor începute.

De asemenea a fost vizitat şi şantierul de pregătire a picturii de la biserica parohiei Căzăneşti precum şi paraclisul în care se oficiază sfintele slujbe pe perioada acestor lucrări.

La această biserică slujesc: părintele paroh Popa Adrian şi părintele Petranici Laurenţiu.

Related Posts