Inspecţii semestriale la parohii

În perioada 21 iunie – 5 iulie au fost continuate inspecţiile pe semestrul întâi la parohii, efectuate de PC Protopop Drăghici Dumitru, împreună cu domnul revizor-contabil Popa Raul Cristian, după cum urmează:

21 iunie – parohia Crăsani, parohia Copuzu;

25 iunie – parohia Munteni-Buzău I, parohia Munteni-Buzău III;

27 iunie – parohia Murgeanca, parohia Scânteia;

28 iunie- parohia Fundata;

1 iulie – parohia Ciulniţa;

2 iulie- parohia Munteni-Buzău II, parohia Sărăţeni;

3 iulie- parohia Căzăneşti I, parohia Rovine;

4 iulie- parohia Sudiţi, parohia Păltiniş;

5 iulie- parohia Dimieni, parohia Constantin Brâncoveanu.

Cu această ocazie a fost verificată activitatea preoţilor în cele patru sectoare de activitate, urmărindu-se îndeplinirea sarcinilor trasate anterior şi respectarea termenelor stabilite cu ocazia întocmirii proceselor verbale de inspecţie.

De asemenea, s-a remarcat implicarea activă a preoţilor în problemele sociale, prin activităţi catehetice, misionare şi social filantropice.

Related Posts