Asociaţia „Din inimă pentru aproapele” s-a înfiinţat cu binecuvâtarea vrednicului de pomenire Preasfinţitul Episcop Damaschin şi funcţionează cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor (Preşedinte de Onoare al Asociaţiei).

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Protopopiatului Slobozia, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

„Din inimă pentru aproapele” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, înregistrată în14 aprilie 2006 conform Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.

Este o Asociaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, constituită pe durata nedeterminată. Asociaţia are sediul în localitatea Slobozia şi îşi desfăşoara activitatea (programe şi proiecte educaţionale) în Slobozia şi în localităţi rurale din zona Sud-Muntenia.

Asociaţia „Din inimă pentru aproapele” este acreditată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 68/2003, să furnizeze următoarele servicii sociale:

1. Consiliere socială;

2. Suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică;

3. Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

4. Socializare şi petrecere a timpului liber.

Scop:

Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, cu respectarea drepturilor categoriilor sociale defavorizate.

Asociaţia „Din inimă pentru aproapele” funcţionează după următoarele principii:

1. Promovarea şi afirmarea valorilor civice şi democratice;

2. Facilitarea dialogului dintre tineri şi instituţiile publice;

3. Stimularea schimbului de informaţii în domenii ştiintifice, sociale sau culturale;

4. Formarea tinerilor în spiritul valorilor morale al voluntariatului şi filantropiei:

5. Formarea tinerilor în spiritul dobândirii capacitatilor de acţiune civică şi comunitară, de cunoaştere, păstrare şi valorificare a valorilor identitare şi de afirmare, a valorilor demnităţii umane în spaţiul european.

Obiective:

Pentru realizarea scopului propus, Asociaţia îşi propune să realizeze următoarele obiective:

1. Organizarea de cursuri şi stagii de pregătire, atât pentru public, cât şi pentru membrii săi;

2. Organizarea de activităţi cu caracter instructiv – educativ;

3. Ecologizarea comunităţii şi activităţi destinate protecţiei mediului;

4. Sprijinirea activităţilor cultural – religioase;

5. Oferirea de burse sau ajutoare financiare pentru elevi şi studenţi;

6. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate.

Consiliul Director:

Consiliul Director este organul executiv al asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotarârilor Adunării Generale prin intermediul Structurii Executive.

Preşedinte: Pr. Drăghici Dumitru

Vicepreşedinte: D-na Pătraşcu Anastasia

Trezorier: D-na Butnaru Niculina

Cenzor: D-na Neacşu Ecaterina

Parteneri şi finanţatori:

Asociaţia „Din inimă pentru aproapele” încurajează parteneriatul şi deruleaza activităţile şi proiectele sale în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii din Slobozia şi din ţară.

Principalii parteneri ai Asociaţiei „Din inima pentru aproapele” sunt:

• Protopopiatul Slobozia

• Parohia Bucu, Ialomiţa

• Unităţi şcolare: Liceul Pedagogic Matei Basarab, Liceul de Arta Ionel Perlea, Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, Grup Şcolar Înalţarea Domnului, Grup Şcolar Al. Ioan Cuza, Şcoala nr. 2, Şcoala nr. 5, Şcoala cu clasele I – VIII, Bucu, Gradiniţa cu Program Prelungit nr. 2

• Fundaţia Noi Orizonturi, Hunedoara

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

• Căminul pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu”, Balaciu

• Muzeul Naţional al Agriculturii, Ialomiţa

• Penitenciarul Slobozia

• Centru de îngrijire şi Asistenţă Socială, Slobozia

Asociaţia „Din inimă pentru aproapele” îşi exprima recunoştinţa faţă de finanţatorii şi donatorii săi:

• World Vision, România

• TechSoup România

• Fundaţia Pact, Bucureşti

• Fundaţia Sf. Nicolae, Feteşti

• Protopopiatul Urziceni

• Direcţia Regională Vamală, Constanţa

• Parohii din cuprinsul Protopopiatului Slobozia

• Persoane fizice din Slobozia

Activităţi:

Principalele activităţi derulate de Asociaţia „Din inimă pentru aproapele”:

1. Derulează proiecte educaţionale în parteneriat cu unităţi şcolare în vederea implicării elevilor în urmatoarele tipuri de activităţi:

– civice;

– educative;

– de creaţie;

– umanitare;

– de socializare;

– de petrecere a timpului liber.

2. Derulează proiecte educaţionale în parteneriat cu Penitenciarul Slobozia, în vederea implicării persoanelor private (adulţi şi minori) de libertate în următoarele tipuri de activitaţi:

– atelier de creaţie;

– artistice;

– culturale;

– de catehizare;

– sportive.

3. Derulează acţiuni de voluntariat pentru lăcaşuri de cult, instituţii publice, familii defavorizate, cu voluntari din Penitenciarul Slobozia.

4. Oferă ajutor financiar şi material unui număr de 100 beneficiari anual.

5. Oferă anual pachete cu alimente unui numar de 100 persoane vârstnice şi 300 copii, cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi Naşterii Domnului.

6. Organizează propriile campanii de strângere de fonduri pentru a susţine implementarea proiectelor şi rezolvarea cererilor primite de la beneficiari.

7. Oferă burse elevilor şi studenţilor în vederea susţinerii activităţii şcolare.

8. Organizează evenimente (expoziţii, dialoguri, manifestări), cu participare internă şi internaţională.

9. Elaborează şi editează materiale informative şi promoţionale (broşuri, pliante, afişe).

Rezultate:

De la înfiinţarea sa în anul 2006, prin munca echipei sale cu beneficiarii, care nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul partenerilor, al finanţatorilor şi donatorilor, Asociaţia „Din inimă pentru aproapele” a înregistrat următoarele rezultate:

1. A implementat proiectul „Alternativa la lumea străzii” cu finanţare de la World Vision România, pentru un număr de 100 beneficiari (60 copii şi 40 părinţi) cu următoarele tipuri de activităţi: educative, socio-comunitare, recreative.

2. A implementat proiectul „Binecuvântaţi copiii” cu finanţare de la Fundaţia Pact, Bucureşti, pentru un număr de 80 elevi din ciclul primar cu următoarele tipuri de activităţi: cultural-recreative, sportive, artistice.

3. A primit o finanţare de la TechSoup România, constând în licenţe IT.

4. A îmbunătăţit vieţile a peste 2500 persoane din categorii dezavantajate/marginalizate.

5. A realizat un număr de 20 parteneriate cu unităţi şcolare, instituţii publice, fundaţii, etc.

6. A editat un pliant cu prezentarea Asociaţiei şi un pliant: „Mama ai grijă…!, sfaturi pentru tinerele mame”.

7. A organizat evenimente de strângere de fonduri: „Târgul generozităţii”, „Licitaţia de oua încondeiate”, „Tombola Mărţişorului”, „Spectacol artistic, cu vânzare de bilete”.

8. A realizat următoarele programe cu caracter ocazional: „Să întâmpinam cu bucurie Învierea Domnului”, catehizarea persoanelor din Penitenciarul Slobozia, Expoziţia naţionala „Înălţarea lui Hristos”, expoziţie de icoane realizate de preşcolari, „Muguri de lumină în sufletul tinerilor”, catehizarea tinerilor de la Centru de Plasament nr. 6, Slobozia Nouă, „Hristos a înviat”, concurs pe temă religioasă, „Agapă frăţească Vestea ce bună”, pentru 50 preşcolari, Program de consiliere şi informare, „Consilierea şi ajutorarea persoanelor vârstnice”, pentru 20 bătrâni, „Meditaţii gratuite”, pentru elevi de gimnaziu şi de liceu, „Dăruieşte bucurie şi speranţă”, pentru Ziua copilului şi Ziua mamei, „Dăruind vei dobândi”, pentru 80 copii din mediul rural şi persoane cu nevoi speciale,„Educaţia cu paşi mărunţi”, pentru 65 persoane (adulţi, minori) din Penitenciarul Slobozia, etc.

9. Două ateliere de lucru pentru 40 preoţi şi laici, în cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”.

[Array]

Related Posts

Sari la conținut