Din inimă pentru aproapele

Vineri, 7 Martie 2014, a reprezentat un moment de referință pentru persoanele care știu să dăruiască din inimă, deoarece a avut loc adunarea generală a membrilor Asociației „Din inimă pentru aproapele”. Sala multimedia a Protopopiatului Slobozia, pregătită cu panouri si materiale ilustrative, găzduiește prima întâlnire a celor care se implică afectiv în activitatea de voluntariat.

Președintele Asociației „Din inimă pentru aproapele”, părintele protopop Dumitru Drăghici, anunță ordinea de zi care cuprinde: informare asupra activității desfășurate de membrii asociației, raport financiar pe anul 2013 și proiectul acțiunilor ce vor fi realizate în anul 2014. Informarea este prezentată de doamna asistent social Anastasia Pătrașcu, gestionarea surselor financiare se regăsește în raportul întocmit de doamna economist Vasilica Vlad, trezorier al asociației, din care reiese modul în care au fost folosite sumele obținute. Ordinea de zi a fost completată de punctul „diverse”, ce a oferit posibilitatea participanților să își exprime opinia despre importanța și eficiența acestor acțiuni in relația cu semenii.

Deoarece suntem in preajma zilei de 8 Martie, conducerea asociației a oferit un frumos dar ce a constat într-un program artistic prezentat de elevii din parohiile Bucu și Slobozia Nouă, beneficiari ai proiectelor asociației.

În finalul acțiunii, președintele Asociației „Din inimă pentru aproapele” a adresat cuvinte de mulțumire celor prezenți, apreciind faptul că această întâlnire a fost o excelentă ocazie pentru o mai bună cunoaștere și implicare pe viitor.

A consemnat profesor Ecaterina Stroe, voluntar al Asociației „Din inimă pentru aproapele”.

Related Posts