Inspecţii semestriale la parohii

În perioada 26 iunie – 03 iulie au fost continuate inspecţiile pe semestrul întâi la parohii, efectuate de PC Protopop Cristian Ștefan Munteanu, după cum urmează:

26 iunie – parohia Buiești, parohia Poiana;

30 iunie – parohiile Munteni-Buzău I, Munteni-Buzău II și Munteni-Buzău III;

01 iulie – parohia Smirna și parohia Nicolești

02 iulie – parohia Traian I și parohia Traian II;

03 iulie – parohia Perieți, parohia Gheorghe Doja;

Cu această ocazie a fost verificată activitatea preoţilor în cele patru sectoare de activitate, urmărindu-se îndeplinirea sarcinilor trasate anterior şi respectarea termenelor stabilite cu ocazia întocmirii proceselor verbale de inspecţie.

De asemenea, s-a remarcat implicarea activă a preoţilor în problemele sociale, prin activităţi catehetice, misionare şi social filantropice.

Related Posts