Parohiei Cuza Vodă – Slobozia. Dor de Eminescu

Cu binecuvântarea Preasfințitului Vincențiu, Episcopul Sloboziei și
Călărașilor, în data de 15 ianuarie 2020, Grupul de cateheză „Speranța” al
Parohiei Cuza Vodă, a comemorat cu recu­noş­tinţă şi preţuire pe marele nostru
poet naţional Mihai Eminescu, printr-un program de cântece și poezii
eminesciene, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Culturii
Naționale de către Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița și Liceul
de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia.

15 ianuarie este ziua de naştere a marelui poet naţional al românilor,
Mihai Eminescu, geniul literaturii române, un om cu o cultură vastă din domenii
diferite şi în acelaşi timp un român cu o des­chidere universală deose­bită,
care şi-a iubit deopotrivă ţara şi credinţa stră­moşească.

De la vârsta fragedă a copilăriei şi până la sfârşitul vieţii, Eminescu a
fost un iubitor şi apărător al Bisericii. Astfel, el a numit Bise­rica Ortodoxă
„maica spi­rituală a neamului românesc, ca­re a născut unitatea limbei şi u­ni­tatea
etnică a po­po­rului (…)“; „păstră­toarea elementului latin (…) care a stabilit
şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem
singurul popor fără dialecte propriu-zise (…)“ .

Cunoscând bine
viaţa şi istoria poporului român, precum şi rolul Bisericii în dezvoltarea
culturii şi a limbii române, ca veş­mânt viu al învăţăturilor de credinţă şi al
cultului liturgic, Mihai Eminescu a apărat adesea Biserica, spunând: „Cine
combate Biserica şi ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist,
republican universal şi orice i-o veni în minte, dar numai român nu este!“.

Related Posts

Sari la conținut